Velkommen til norsk-data.no

Domenet er knyttet til selskapet Norsk Data AS som var en av norges IT giganter på 70 og 80 tallet. Har du tilknytning til selskapet og ønsker å bruke litt tid og ressurser på å etablere innhold her kan du sende en e-post til mail@norsk-data.no.Welcome to norsk-data.no

This domain is connected to Norsk Data AS, a IT giant from the 70's and 80's. If you have some connection to the company and wish to spend some time and resources establishing content here, please send an email to mail@norsk-data.